Glass writing boards

 
 

General Terms and Conditions

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате същия се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

Настоящите УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между ВИТТЕН ЕООД (наричан по-долу www.VITVE.com) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.VITVE.com и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от ВИТТЕН ЕООД (наричани за краткост Услуги).

Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон разположени на страниците на www.VITVE.com, потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
ВИТТЕН ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес за контакти: гр. Стара Загора, ул. Младост 25; Ид. номер по Булстат: 203711134; ДДС Номер: BG203711134.

1. Условия за използване на Сайта на www.VITVE.com. Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са" и това, че www.VITVE.com не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на, или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди. За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. www.VITVE.com само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.

2. Авторски права и ограничения свързани с тях. www.VITVE.com дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни в Сайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие, че не се нарушават авторските права на www.VITVE.com или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайта да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби. www.VITVE.com си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията, в писмена форма между www.VITVE.com и лицето публикуващо информацията. При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права www.VITVE.com не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката. Наличният Софтуер, който е достъпен чрез публикувани препратки от този Сайт е под закрилата на авторското право и е собственост на съответните производители и/или техните дистрибутори и партьори. Преди употребата на софтуера се запознайте с условията за ползване определени от неговите собственици. С публикуване на информация в Сайта потребителят декларира, че е носител на авторските и права и предоставя безвъзмездно правото на www.VITVE.com да я разпространява на страниците на сайта, както и в други материали свързани със ВИТТЕН ЕООД. Всички предлагани от www.VITVE.com стоки и услуги, защитени от закона за Авторското право и сродните му права се предлагат в оригиналния си вид, опаковка и носител без никакво въздействие от страна на www.VITVE.com и според лицензите и правата за разпространение, дадени от производителите и/или дистрибуторите им за България.

3. Препратки от и към www.VITVE.com. Собствениците на сайтове и страници извън www.VITVE.com имат право да създават препратки към всяка една HTML страница на www.VITVE.com при следните условия: а) препратката може да сочи към дадената страница, но не и да копира съдържанието ѝ, разрешава се копирането на текстов материал от страницата, към която сочи препратката, с дължина не повече от 10 думи; б) не трябва да отваря страницата от www.VITVE.com в рамки (frames) и да допълва или променя информацията от страницата по какъвто и да е начин. В това число се забранява добавянето на информация преди, след и/или около страницата на www.VITVE.com; в) не трябва да посочва явно или неявно, че www.VITVE.com препоръчва него и/или продуктите му; г) не трябва да дава невярна или заблуждаваща информация относно продуктите и/или услугите на www.VITVE.com; Със създаването на препратка към www.VITVE.com собственикът на сайта декларира, че приема настоящите общи условия, дори и да не ползва услугите на www.VITVE.com; Собствениците на сайтове и страници извън www.VITVE.com нямат право да създават препратки към изображения, мултимедийни мостри и др. съдържание, а само към HTML страниците предоставящи това съдържание. Предоставените препратки на Сайта на www.VITVE.com към сайтове, собственост на трети лица са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от www.VITVE.com и след използването на препратката настоящите Общи условия губят сила. www.VITVE.com не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях и/или тяхното съдържание. По този начин www.VITVE.com по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението и всички рискове, свързани с него, на такъв сайт е изцяло оговорност на потребителя.

4. Представяни стоки и услуги на Сайта. В страницата на всяка стока представена в Сайта са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. www.VITVE.com не носи отговорност за неточности в описанието на стоката не касаещи основните ѝ характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация. Също така, на всяка страница на представена стока има възможност Потребители на Сайта да дават мнения и оценки, касаещи дадената стока. www.VITVE.com не е обвързан по никакъв начин с тези мнения и оценки и не може да му бъде търсена отговорност относно достоверността им. www.VITVE.com си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език, когато: а) Съществува опасност с преводът ѝ да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката; б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език; в) Самата стока е носител на информация на Английски език, например книги, музика и филми на Английски език; Всички посочени на сайта цени са в Лева с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата ѝ са посочени цените за всяка от модификациите. В случай, че стоката не попада в промоционална програма, която е изрично посочена се начислява цена за доставка. Цената за доставка зависи от стойността на стоката, теглото ѝ, физическите ѝ размери, дестинацията и начинът на доставка. www.VITVE.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като www.VITVE.com не поема отговорност да ги актуализира. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

5. Закупуване на стока и/или услуга, представена в www.VITVE.com. При правене на поръчката, Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти. По всяко време преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги. При направа на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения с www.VITVE.com, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия, поръчката се смята за направена: а) за потребители, пазаруващи за пръв път - при потвърждаване на направената поръчка, следвайки инструкциите в Сайта; б) за потребители, пазаруващи повече от веднъж - при направата на поръчка; www.VITVE.com има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената която е била посочена на сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, www.VITVE.com има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива. Съобщението за намалени цени е с поставяне на новата цена до старата, която е зачеркната. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец или 6 месеца, когато е при условия по чл.66 ал.2 от ЗЗП.

6. Доставка на закупени стоки. Доставката на поръчаните стоки се извършва по избраният от Потребителя начин и според посочените срокове. www.VITVE.com си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителят и да удължава сроковете над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя. www.VITVE.com си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя стига това да не променя начина на доставка.

7. Плащане на закупени стоки и услуги. При плащане по банков път Потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на www.VITVE.com и едва след като депозита бъде потвърден се доставят поръчаните стоки и услуги. В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, www.VITVE.com се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги www.VITVE.com автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги. При стоки, чиято поръчка изисква направата на гаранционен депозит, поръчката се привежда в изпълнение едва след като потребителят е направил депозит в размер, посочен при направата на поръчката. С направата на този депозит, Потребителят декларира, че желае избраната от него стока и ще депозира разликата между пълната и стойност и направеният депозит при получаването и. В случай, че потребителят откаже да приеме стоката или се възползва от правото си да я откаже в едноседмичен срок, след като я е приел, www.VITVE.com се задължава да възстанови само втория депозит, като приеме първоначално направения гаранционен депозит като неустойка от страна на Потребителя.

8. Отказ от закупена стока. Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 7 дневен срок от получаване на поръчката в случай, че дадената стока е във вида, в който е доставена, ако е опакована - опаковката ѝ не е отваряна (опаковката на пратката може да бъде отваряна) и не е нарушавана цялостта на евентуални пломби и етикети, целящи да установят разопаковането или употребата на стоката. При констатация на дефектна стока до 24ч. от получаването ѝ, и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, www.VITVE.com се ангажира тя да бъде подменена с нова, съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител, или да бъде възстановена депозираната за стоката сума, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която потребителя е упражнил правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид и/или опаковката на стоката и/или ползване, отремонтирането на стоката се поема от потребителя. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя. При несъответствие на стоката с основните характеристики посочени в страницата, www.VITVE.com възстановява депозираната за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи начислени за придобиване на стоката съобразно чл.59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.

9. Рекламации. Стриктно се придържаме към Закона за защита на потребителите. В посочения текст долу сме акценитрали върху по-характерното за нашия вид търговия. Потребителят има право на рекламация при следните условия: Констатира липси; Констатира дефекти на стоката или несъответствия с обявения размер; Логистични проблеми – стоката е повредена при доставката. Рекламация се прави до 7 (седем) работни дни от закупуването. За да бъде върната, стоката трябва да е в добър търговски вид, с оригиналната опаковка, с касов бон, да не са налице дефекти от неправилна употреба. Транспортните разходи са за сметка на клиента. Изпращането трябва да стане със същата куриерска фирма , задължително да има опция „преглед“. Потребителят може да претендира за замяна със същия или друг артикул, като при замяна транспортните разходи са за сметка на клиента. Ако стойността на новоизбрания продукт е по-висока от заплатената сума, то разликата се доплаща. Анулиране на поръчка: За да анулирате поръчка, моля свържете се с нас на посочените в КОНТАКТИ телефони. Ако стоката вече пътува към Вас, то Вие трябва да заплатите транспортните разходи за изпращането и за връщането на пратката.

10. Други www.VITVE.com има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване. www.VITVE.com си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги. Предвид международния характер на мрежата Интернет и че www.VITVE.com е свързан с тази мрежа, www.VITVE.com не гарантира, че потокът информация към и от www.VITVE.com няма да бъде следен и записван от трети страни, освен в случаите, в които се използва SSL (криптирана връзка), при която защитата на връзката се осъществява, съгласно международния SSL сертификат. www.VITVE.com управлява този Сайт от офисът си в Стара Загора, България. www.VITVE.com не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава. Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. www.VITVE.com не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия. Последен вариант на условията може да се види по всяко време на адрес: Условия за ползване. При използване услугите на www.VITVE.com потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА www.VITVE.com С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН, НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА www.VITVE.com (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ), СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.